Monet's Talk & Touch podcast

Tư duy đi làm công sở của mình

0:00
26:20
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Mình có đăng bài này trên page dạng bullet và thấy bình luận này hay ho nên note lại đây cho bạn nào làm công chức nhé: "mindset quan trọng nhất là: ai làm Nhà nước cũng là COCC cả (kiểu như có bố mẹ sáng lạn cũng là 1 loại năng lực) và tốt nhất là không nên đụng chạm quyền lợi của nhau, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác (không thân thiết quá đà nhưng cũng không hờ hững nửa vời) ". Chúc bạn một tuần mới năng suất nhé! ‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk [Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA ‣ Ghi nhận quá trình sáng tạo nội dung của mình: MB Bank HN - STK: 422556868 - CTK: Lê Mỹ Linh Paypal: paypal.me/myjlinhh ([email protected])

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"