Monet's Talk & Touch podcast

Nhìn lại 2023 & những bài học

0:00
1:02:08
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Gặp mn cuối năm nhé: https://forms.gle/uwt5UCFvvRYnaEpF6


Nhìn lại 2023 với 5 bài học, toàn là những trải nghiệm cá nhân nhưng mong là các bạn cũng thấy bản thân trong này hehee


1. Chấp nhận không có nghĩa là từ bỏ mục tiêu & nỗ lực

2. Khi không biết làm gì thì cứ làm thinh

3. Nguồn lực ở khắp quanh mình & mình không cô đơn trên hành trình này

4. Cứ tập trung làm tốt việc của mình rồi sẽ đến lúc biết ơn bản thân rất nhiều

5. Mọi chuyện cần kết thúc sẽ kết thúc đúng lúc


‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk


[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"