Monet's Talk & Touch podcast

Là chính mình trong mối quan hệ

0:00
20:21
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

một tập hơi ngẫu hứng nên ý tứ có phần không gãy gọn lắm mn nhaa

4 câu hỏi "thành thật" để bạn là chính mình trong MQH (mn có thể update thường xuyên nhé, vì "chính mình" là thứ luôn thay đổi mà). - Mình muốn thấy dáng vẻ nào của bản thân trong MQH này?

- Mình thực sự cần điều gì để duy trì dáng vẻ đó?

- Mình sẵn sàng trao đi và muốn nhận lại điều gì?

- Mình không chấp nhận hoặc muốn hạn chế điều gì?

‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"