Monet's Talk & Touch podcast

Cho và nhận trong mối quan hệ

0:00
19:11
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

chúc chúng mình cho & nhận một cách thoải mái, trọn vẹn <3

‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"