Monet's Talk & Touch podcast

Trị liệu tâm lý? - những điều cần biết trước khi tiếp cận

0:00
46:37
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

vài chia sẻ của mình về chủ đề trị liệu tâm lý, mong là hữu ích với bạn trên hành trình chăm sóc bản thân

‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"