Monet's Talk & Touch podcast

JustTalk #2: Tìm mình sau chia tay...

0:00
1:02:58
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes
Lại là một tập podcast về chia tay nhưng lần này mình sẽ buôn cùng khách mời với chủ đề là "Tìm mình sau chia tay" nhé. Từ kinh nghiệm cá nhân đến quan sát bạn bè và khách hàng, mình thấy chia tay hay bất cứ sự mất mát, buông bỏ nào đều là cơ hội vàng để chúng mình xây dựng một phiên bản mới, phù hợp hơn, trọn vẹn hơn í. Lâu lắm rồi mới xách mic đi thu JustTalk mn ạ. Tập này mình thu trực tiếp chứ không call như tập JustTalk trước nữa, mong trong năm tới sẽ có thật nhiều JustTalk chất lượng hơn nè. Love all of uu x 1000000. ‣ Tìm hiểu thêm về InnerWork - chuỗi workshop 8 chủ đề trong tháng 10 & tháng 11: https://forms.gle/Ny22cxmrme71Awi98 Kết nối với mình/ tham khảo sách và các sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm: http://beacons.ai/monetstalk [Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"