Monet's Talk & Touch podcast

Gửi những ai đang mắc kẹt với mối quan hệ đã kết thúc

0:00
8:17
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

tập podcast này là vài lời mình muốn gửi tặng những bạn đang tự dằn vặt bản thân vì đang mắc kẹt vào mối quan hệ đã kết thúc


‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA


--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"