Monet's Talk & Touch podcast

[Deep Talk] Trở thành người chữa lành - trị liệu

0:00
52:56
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Các khóa đào tạo về Khai vấn (Coach):

- Khóa 60h của ICF - khóa học nền tảng về ngành Khai vấn: https://www.coachforlife.vn/dao-tao-khai-van

- Nên chọn ngách riêng: Mối quan hệ, Định hướng sự nghiệp, Phát triển bản thân, Làm cha mẹ, Sức khỏe tổng thể,... (tham khảo các chương trình liên quan đến ngách bạn quan tâm qua Coursera, Masterclass,...)

Các khóa đào tạo kỹ năng tham vấn/ liệu pháp trị liệu:

- Đào tạo chuyên môn tâm lý của Viện tâm lý Việt Pháp: https://tamlyvietphap.vn/dich-vu-tam-ly/dao-tao-chuyen-mon-tam-ly-c2675-article.html

- Đào tạo kỹ năng sử dụng kỹ thuật EFT, IFS, EMDR tại Viện VCP: https://www.facebook.com/vcpvietnam

- Trở thành một người huấn luyện thực hành Giao tiếp phi bạo lực: https://www.cnvc.org/certification/process

Nơi mình học về trị liệu năng lượng (Energy healing + Reiki Master): https://www.facebook.com/manistorehn

Nhập môn về Tâm lý học phát triển: https://www.futurelearn.com/courses/developmental-psychology

‣ Tham gia các khóa học của mình/ kết nối với các nền tảng khác/ tham khảo các sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nha: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"