Monet's Talk & Touch podcast

[Deep Talk] Sinh tồn qua giai đoạn khủng hoảng

0:00
43:07
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Đọc cfs mình có thấy nhiều bạn đang ở trong khủng hoảng bế tắc quá. Có những chuyện mình chưa từng trải qua, cũng chưa được nghe trực tiếp nên chẳng biết khuyên gì, chỉ muốn kể lại 5 nguyên tắc đã cùng mình sinh tồn qua những giai đoạn khủng hoảng, mong có ích với mn.

‣ Tìm hiểu thêm về InnerWork - chuỗi workshop 8 chủ đề trong tháng 10 & tháng 11: https://forms.gle/Ny22cxmrme71Awi98

Kết nối với mình/ tham khảo sách và các sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"