Monet's Talk & Touch podcast

[Deep Talk] Mối quan hệ của các mối quan hệ

0:00
11:19
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Người bạn gặp, bạn yêu, bạn ghét, bạn thương, bạn sợ,... đều phản chiếu một bài học, một niềm tin, một vấn đề, một khía cạnh nào đó bên trong bạn, kể cả những điều bạn chưa thể nhận biết.

‣ Tìm hiểu thêm về InnerWork - chuỗi workshop 8 chủ đề trong tháng 10 & tháng 11: https://forms.gle/Ny22cxmrme71Awi98

Kết nối với mình/ tham khảo sách và các sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"