Monet's Talk & Touch podcast

Chia sẻ trong mối quan hệ

0:00
32:44
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

mong rằng podcast này có thể giúp bạn chia sẻ thành thật và hiệu quả với người mình yêu hơn

‣ Kết nối với mình qua các nền tảng khác hoặc tham khảo các khóa học - dịch vụ - sản phẩm mình dùng trên hành trình làm lành nội tâm ở đây nhé: http://beacons.ai/monetstalk

[Confession] Để lại câu chuyện của bạn vì có Monet (& mèo Na) nghe đây: https://forms.gle/4BW5WVCSEnX84XeVA

--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/deeptalkwithmonet/message

D'autres épisodes de "Monet's Talk & Touch"