Candle podcast

نوروپلاستیستی:مغزی که خود را تغییر می دهد

9.10.2020
0:00
36:36
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts
تا سالهای نه چندان دور باور عمومی بر این بود که مغز انسان پس از گذشت سالهای اولیه زندگی توان چندانی برای تغییر خود و ساخت نورونها و ارتباطات جدید را ندارد گفته هایی که امروزه به شدت محل تردید است در این اپیزود از پادکست کندل به واشکافی این موضوع می پردازیم اینکه نوروپلاستیستی چگونه به مغز قابلیت ایجاد تغییر و اصلاح می دهد؟ چه عواملی بر این تغییرات موثرند؟ آیا می توان به طور ارادی در بخشی از مغز ارتباطات عصبی جدید تشکیل داد برای پاسخدهی به این سوالات از دکتر میرشهرام صفری عضو هیئت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران،هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر مجموعه نوروسافاری )دعوت کردیم تا در این اپیزود همراه ما باشند

Weitere Episoden von „Candle“