Candle podcast

نگاهی به مغز خوابیده

11.2.2021
0:00
32:57
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts
◾زمانی من، جوانگ جو، به خواب دیدم که پروانه ای هستم که در اطراف می پرد،با تمام نیازهای یک پروانه و از وجود انسانی خویش بی خبر. ناگهان از خواب جستم و خود را دیدم که جوانگ جو هستم.اینک نمی دانم که من انسانی بودم خواب پروانه ای دیدم و یا پروانه ای هستم که خواب می بیند و خود را انسان می پندارد؟! ◾ هرچند که شاید در نگاه اول چنین به نظر نرسد اما خوابیدن از مهم ترین بخش های حیات و خواب دیدن از شگفت انگیز ترین تجربه های زیسته ماست به همین علت ابعاد مختلف موضوع خواب همواره مورد توجه علاقه مندان حیطه های علوم اعصاب و شناختی بوده است به این بهانه از دکتر پرستو کردستانی مقدم _عضو هئیت علمی دانشگاه و دکتری علوم اعصاب شناختی_ دعوت کردیم تا در این اپیزود همراه کندل باشند و در واشکافی بیشتر این موضوع ما را یاری کنند

Weitere Episoden von „Candle“