How2Money x Doctor Housing podcast

How2Money x Doctor Housing

Z Studio

Những vấn đề tài chính được bạn trẻ quan tâm như làm thế nào để mua nhà chung cư khi bạn không có tiền, cách vay ngân hàng để không nắm đằng lưỡi, những hiểm họa khi dính nợ xấu… được Doctor Housing - Nguyễn Duy Chuyền giải thích dễ hiểu và hài hước.

26 Episodes