0:00
34:16
Recuar 15 segundos
Avançar 15 segundos

בפרק הזה הסברתי מהו ויסות רגשי, מדוע הוא חשוב, נתתי התבוננות רחבה על חינוך בכלל ושלוש כלים מעשיים שיעזרו לכם לעזור לילד\ה שלכם לוסת את עצמו לאורך זמן. האזנה נעימה!

Mais episódios de "אפרת וקסלר גואטה - הורות מגדלת ומובילה"