אפרת וקסלר גואטה - הורות מגדלת ומובילה podcast

גיל שנתיים הלא כל כך נורא

0:00
29:00
Recuar 15 segundos
Avançar 15 segundos

בפרקים הבאים אדבר על חינוך לגיל הרך, בפרק זה דיברתי על "גיל שנתיים הנורא" ולמה הוא לא כל כך "נורא" ואיך נכון להתבונן ולפעול כשהילד או הילדה שלנו בהתקף זעם באמצע הסופר.

Mais episódios de "אפרת וקסלר גואטה - הורות מגדלת ומובילה"