Easy Swedish podcast

Easy Swedish

Ganji

English:  Hello everyone. I have started this podcast to log my journey of learning Swedish as a beginner. I will talk about topics that interest me such as Design, Product Management, Sports and life in general. Hopefully, you will follow my journey and learn Swedish with me. Svenska:  Hej alla. Jag har börjat denna podcast för att logga min resa med att lära mig svenska som en nybörjare. Jag ska prata om ämnen som är intressanta för mig. Ämnen som Design, Product Management, Sport och livet i allmänhet. Förhoppningsvis kommer du att följa mig och lära dig svenska med mig.

8 Episódios