Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

Ons goed recht. Grondrechten hier en nu

Ingrid Leijten

De Nederlandse podcast over grondrechten. Door Ingrid Leijten. Samen met experts uit de wetenschap en praktijk ga ik op zoek naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten.

22 odcinki(-ów)

 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #4 (S2) Mensenrechten en mega-sporting events – Dr. Daniela Heerdt

  37:21

  Daniela Heerdt promoveerde op een onderzoek naar mensenrechten en mega-sporting events. Met wat voor schendingen hebben we te maken in die context, en wie is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk? Kunnen grote sportevenementen zoals een WK of de Olympische Spelen ook zorgen voor meer mensenrechtenbescherming? Daniela doet suggesties en linkt de bevindingen uit haar proefschrift aan de discussie over business and human rights. Zij werkt inmiddels als consultant in de wereld van sport en mensenrechten, en pleit voor meer onderwijs over dit onderwerp. (In English) 
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #3 (S2) Polen en de rechtsstaat – Prof. dr. Rick Lawson

  45:28

  Met Rick Lawson, hoogleraar Europees recht in Leiden, praat ik over de Poolse rechtsstaat. Het conflict tussen Polen en de EU is hoogst actueel. En beperkt zich bovendien niet tot de relatie tussen Polen en de Europese Commissie. De rechtsstatelijke tekortkomingen in Polen worden ook veroordeeld binnen de Raad van Europa en in termen van mensenrechten. Hoe moeten we de recente uitspraak van het Poolse constitutionele tribunaal zien, en wat staat ons nog meer te wachten? Waarom is de huidige situatie zonder precedent en echt een gevaar voor het Europese systeem van mensenrechtenbescherming? Rick vertelt er alles over, en gaat daarbij ook in op de rol van de politiek, en die van Nederland.
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  Nie przegap odcinka z kanału Ons goed recht. Grondrechten hier en nu! Subskrybuj bezpłatnie w aplikacji GetPodcast.

  iOS buttonAndroid button
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #2 (S2) Mensenrechten en civic space – Prof. dr. Antoine Buyse

  35:15

  Het onderzoek van hoogleraar Antoine Buyse richt zich op Europese mensenrechten, en in het bijzonder de positie van civil society. Wat bedoelen we met ‘shrinking civic space’, en wat heeft dit te maken met mensenrechten? Waarom is de publieke ruimte zo belangrijk voor het beschermen die rechten? De Covid-19-pandemie vormt in dit kader een bijzondere uitdaging, ook in Nederland. We praten we over hoe staten civic space (moeten) bevorderen, en over de rol van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hierbij.   
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #1 (S2) Grondrechten in crisistijd - Mr. Adriaan Wierenga

  42:28

  Adriaan Wierenga is noodrechtspecialist en houdt zich bezig met de juridische aspecten van openbare-ordehandhaving, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het zal niet verbazen dat hij een druk jaar achter de rug heeft, waarin de Coronacrisis zijn agenda bepaalde. In deze eerste aflevering van het tweede seizoen van Ons goed recht staan we nog eens uitgebreid stil bij de in de pandemie genomen maatregelen en hoe die zich verhouden tot grondrechten. Wat was ook alweer het probleem met de noodverordeningen en hoe heeft wetgeving dit kunnen oplossen? Welke afwegingen moeten in noodsituaties worden gemaakt en kunnen we grondrechten daarbij altijd beschermen? En kijkend naar de toekomt: hoe moet ons noodrecht worden aangepast om bij een eventuele volgende pandemie wel een sluitende basis te vormen?
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #Bedankt en tot volgend jaar!

  8:19

  Aan het einde van een veelbewogen 2020 een korte terugblik, enkele afsluitende woorden en heel veel dank aan alle gasten en luisteraars. Tot volgend jaar!
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #15 Zuinig zijn op het EVRM – Em. prof. mr. Egbert Myjer

  45:32

  Met Egbert Myjer, voormalig rechter in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), praat ik over het belang van mensenrechten als afspraken die Staten met elkaar hebben gemaakt. We spreken over mensenrechten in het strafrecht, en natuurlijk over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat in november 70 jaar werd. Egbert legt uit hoe verschillende interpretatiemethoden en ook institutionele waarborgen bijdragen aan de legitimiteit van het EHRM, dat ook in Nederland soms onder vuur ligt. Maar de lidstaten hebben toch echt zelf verklaard achter dit hof en zijn gezaghebbende interpretatie van het EVRM te staan. Zeker in tijden waarin de rechtsstaat in landen als Polen en Hongarije ernstig onder druk staat, mag de waarde van dit verdrag niet worden onderschat.   
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #14 Gender en mensenrechten - Mr. dr. Alexandra Timmer

  37:56

  Alexandra Timmer houdt zich in haar onderzoek bezig met gender justice. Maar wat is dat eigenlijk en hoe kan het recht helpen gendergelijkheid te bewerkstelligen? Alexandra legt uit dat gender justice niet alleen gaat over gelijkheid, maar raakt aan verschillende mensenrechten. Ook spreken we over stereotypering, een concept dat niet alleen in het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) maar ook in de rechtspraak van het EHRM terugkomt. Alexandra is gefascineerd door de verbanden tussen feminisme en recht. Maar hoe vind je, als je vanuit het bestaande systeem iets wilt veranderen, de balans tussen pragmatisme enerzijds, en idealisme anderzijds?
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #13 De rechtspolitieke context van grondrechten – Mr. dr. Paul van Sasse van Ysselt

  40:09

  Als plaatsvervangend hoofd van de Afdeling Constitutionele Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en docent-onderzoeker aan de VU-Amsterdam houdt Paul van Sasse van Ysselt zich dagelijks bezig met grond- en mensenrechten. Met welke standaarden moet de overheid allemaal rekening houden en hoe komen die terug in het wetgevingsproces? We praten over proliferatie van grondrechten, relevante actoren en actieplannen. Is door de bomen het bos nog wel te zien? Paul benadrukt het belang van constitutionele geletterdheid en consistentie van het binnen- en buitenlands mensenrechtenbeleid.  
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #12 Het verbod van rassendiscriminatie - Mr. dr. Karin de Vries

  43:03

  Karin de Vries is expert op het gebied van migratierecht en non-discriminatie. Zij legt uit waarom grondrechten pas echt hun doel bereiken, als ze voor iedereen werken. In het bijzonder staan we stil bij het verbod van rassendiscriminatie; bij actuele discussies over politiegeweld maar ook bij de lastige vraag hoe ‘ras’ nu eigenlijk moet worden gedefinieerd. Karin pleit voor een blik over de grenzen van het juridische heen. Door aansluiting te zoeken bij andere disciplines kan bescherming tegen discriminatie op grond van ras – ook voor de rechter – verder worden verbeterd.
 • Ons goed recht. Grondrechten hier en nu podkast

  #11 Grondrechten en de Nationale ombudsman – Mr. Reinier van Zutphen

  45:35

  Met Reinier van Zutphen praat ik over de link tussen grondrechten en het werk van de Nationale ombudsman. Hij vertelt over de thema’s waar de Nationale ombudsman zoal mee te maken krijgt; over woonwagenbeleid, de toeslagenaffaire en de zogenoemde Coronawet. Waarom is fatsoenlijke bejegening van de burger zo belangrijk? Welke eisen mogen aan het doen en laten van de overheid worden gesteld en hoe kunnen die bijdragen aan meer vertrouwen in de overheid en het verwezenlijken van mensenrechten? Het kader dat die rechten bieden wordt dan misschien niet altijd expliciet genoemd, toch vormt het de basis voor een goed functionerende rechtsstaat en de bijdrage die de Nationale ombudsman daaraan levert.   

Odkrywaj najlepsze podcasty dzięki bezpłatnej aplikacji GetPodcast.

Subskrybuj ulubione podcasty, słuchaj odcinków offline i sprawdzaj najlepsze polecane podcasty.

iOS buttonAndroid button