Nota prawna

Zustellungsbevollmächtigt im Sinne des § 92 MStV:

GetPodcast by radio.de GmbH
Mühlenkamp 59
22303 Hamburg - Niemcy

Kontakt

+49 40 - 570 065 150
contact+getpodcast@radio.net

radio.de GmbH
Siedziba: Hamburg
Sąd rejestrowy: Hamburg HRB 102273
NIP: DE256833166

Dyrektor: Katja Ostrowsky, Bernhard Bahners

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 18 II MStV (Medienstaatsvertrag): Katja Ostrowsky, Bernhard Bahners
© Copyright 2007-2023
radio.de GmbH

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały należycie przygotowane oraz zweryfikowane z największą dokładnością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dostępność oraz/lub aktualność zamieszczonych informacji. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem informacji lub danych zawartych na naszej stronie internetowej. Radio.de GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Radio.de GmbH nie sprawdza zawartości linków zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich. Radio.de GmbH zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania i/lub usuwania informacji na stronie internetowej bez uprzedzenia.

Polityka prywatności: Radio.de GmbH ściśle przestrzega przepisów polityki prywatności i wykorzystuje wyłącznie takie dane osobowe, jak np. nazwę lub adres e-mail w celu odpowiedzi na zapytania bądź wnioski.

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 w sprawie internetowego systemy rozstrzygania sporów konsumenckich: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą mogą Państwo znaleźć klikając na link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.