خط سفید جاده podcast

قسمت 347 چاده دوچرخه سواری زیبا

0:00
15:16
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

کنار دریاچه ایکالما هستم و بعد از یه شببارانی نسبتا سرد دارم از نور گرم خورشید لذت میبرم .

بعد از گزارش قبلی وقتی کلبه رو ترک کردم ،اونروز رو دوچرخه سواری کردم تا به شهر کورا کاوتین می رفتم و بعد شهرکوچکی به اسم منسونار می رفتم و تا ار اون به یه مسیر معروف و زیبای دوچرخه سواری می رفتم .

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“