خط سفید جاده podcast

خط سفید جاده

Mohammad Tajeran محمد تاجران

این پادکست، سفرنامه من، محمد تاجران، از سفر دور دنیا با دوچرخه‌ام است. گزارش های یک سایکل‌توریست که سالهاست داره دورنیا سفر میکنه و درخت میکاره و با کودکان در مورد اهمیت درختان صحبت میکنه. طبیعت‌دوستی که عاشق محیط‌زیسته خودش در حال آموختن و آموختن و آموختنه و تازه داره سفر کردن رو بعد از ۸۴۰۰۰ کیلومتر و ۵۴ تا کشور و کاشتن ۳۰۰ درخت در ۱۰۰ مدرسه مختلف دنیا یاد میگیره. وبسایت : www.weneedtrees.com توییتر : www.twitter.com/tajeran اینستاگرام : www.instagram.com/mohammad.tajeran دستنوشته ها : https://bikaraneha.blogspot.com/ پی پال : https://www.paypal.com/paypalme/mohammadtajeran قهوه ای که مهمون میشه کرد www.coffeete.ir/MohammadTajeran **************************************************** .بی انتهائی جاده همیشه مرا مجذوب خود ساخته است انتهای غریبی که بر امتداد جاده استوار است چنان مرا به به خود میکشد که همچنان خواهان رفتنم .... رفتن رفتن به بی انتهائی جاده و این آغاز سفر است بازتاب نور بر نشانه های راهنما آنان را نمایان میسازد . لحظه ای نور خاموش می گردد .همه جا سیاه است . سیاه سیاه و دیگر هیچ نشانه ای دیده نمیگردد از کنار روستائی گذر میکنیم چراغهای خانه ها روشن است ایوانهای رو به جاده شان با نوری که از میان آنها آویزان است از دور نمایان است سفره ای نانی وحضوری گرم اما من فقط امشب آن را دیده ام ودیگر نیز نخواهم دید باز تاریکی و سیاهی شب و بازتاب نور بر نشانه ها خطوطی پیوسته که گاهی ونقطع می گردند امتداد راه است . پیوسته و گاهی منقطع ...گوئی در آن دور دستها خطوط دیگر همیشه پیوسته اند . اما آنجا که دیگر جاده ای نیست راهی نیست نشانه ای نیست خطی نیست انتهای جاده میپیچد و در دل کوه گم میشود و من همچنان در حرکتم در امتداد جاده ***********************************

350 Episoden