خط سفید جاده podcast

قسمت 344 چشمت به روی زمین نباشه

0:00
20:02
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

سلام ،جایی کنار جاده جلوی یه ساختمان غیر مسکونی کنار چادر هستم .

در ادامه گزارش قبلی وقتی توی جاده افتادم ، روز خیلی فوق العاده ای داشتم .توی جاده شماره پنج که اصلی ترین اتوبان شیلی هست بودم و باید کمی قبل از شهر کوریکو از اون جاده جدا می شدم ولی وقتی دیدم خیلی پر ترافیکه تصمیم گرفتم زودتر ازون جاده بشم و به جاده خلوت تر و کوچکتری برم ...

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“