خط سفید جاده podcast

قسمت 342 از پنجره ها طبیعت کویر اتاکاما رو می بینم

0:00
28:34
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

گزارش رو تقدیمتون می کنم در حالیکه تو اتوبوس نشسته م در حال گذار از صحرای آکاتاما به سمت سانتیاگو ،طبقه ی بالا وجلوی اتوبوس نشسته م و از پنجره ها طبیعت کویر اکاتاما رو می بینم و از سمت راست اقیانوس آرام .

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“