خط سفید جاده podcast

قسمت 340 ترس یه موجود زنده ست

0:00
15:57
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

از شهر لیمای پرو گزارش رو تقدیمتون می کنم در حالیکه لباس دوچرحه سواریم رو پوشیده م و آماده م که بعد از پر کردن گزارش راه بیفتم .وقتی به سائوپائولو رسیدم شرایط نامشخصی داشتم ....

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“