خط سفید جاده podcast

قسمت 339 بازگشت به زندگی

0:00
15:56
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

سلام ، چهار ماه گذشته رو ایران بودم گزارشی پر نکردم ، حالا بعد از این مدت به سفر و روتین زندگیم برگشتم ، دیشب به سائوپائولو رسیدم و باید به پرو برم تا دوچرخه م که لیما هست رو بردارم و مسیرم رو ادامه بدم ....

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“