خط سفید جاده podcast

قسمت 336 سفر بین لیما و ماناوس

0:00
25:25
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

این گزارش به سفر بین لیما و ماناوس برمی گرده . بعد از چند روز استراحت در لیما قدم بعدی این بود که به ماناوس بریم چون چند روز تا تاریخ انقضای ویزای برزیل حامد باقی مونده و باید زودتر وارد برزیل بشیم تا ویزا رو تمدید کنه و بعد از اون حامد به مسیر سفر خودش ادامه میده و من هم میرم سراغ ادامه زندگی خودم ...

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“