خط سفید جاده podcast

قسمت 335 سفر روی رود آمازون

0:00
31:53
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

از ایکیتوس به سمت ماناوس در سفر هستیم . با قایق آهسته روی آمازون در حرکت هستیم و از این تجربه لذت می برم .


از جایی شروع می کنم که در گزارش قبل راه افتادیم که به سمت اینکوآسی حرکت کردیم و در مسیر جنگلی دوچرخه سواری کردیم ...

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“