خط سفید جاده podcast

قسمت 334 گزارش از شهر کوسکو

0:00
24:16
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

گزارش رو از روی یک تپه مرتفع تقدیمتون می کنم . بعد از اینکه از هوآن کوآیه راه افتادیم سربالایی شروع شد ،مسیرمون که از سنتا ماریا تا اندو وایلایس هست .این مسیر دویست وپنجاه کیلومتر هست حداقل پنج گردنه مرتفع بیش از چهار هزار متر مسیر وجود داشت دویست کیلومتر مسیر جاده خاکی سنگین داشت که با باریدن باران و گلی شدن دوجرخه سواری غیر ممکن بود و تصمیم گرفتیم گردنه رو با ماشین رد کنیم ....

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“