خط سفید جاده podcast

قسمت 333 گزارش از شهر کوسکو

0:00
27:35
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

در این گزارش از شهر کوسکو تا اینجا رو براتون تعریف می کنم .

از کوسکو راه افتادیم و برای ادامه مسیرمون داریم به شمال و به سمت سرچشمه های آمازون حرکت می کنیم . یه اشتباه خوشایند باعث شد دره مقدس رو دیدیم ....

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“