خط سفید جاده podcast

قسمت 331 مسیر سخت

0:00
25:19
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

مسیر سخت


لاپاز در هتل هستم و روزهای کلافگی انتظار برای ویزا رو می گذرونم .


همونطور که در انتهای گزارش قبلی گفتم ، قرار بود که از ایکا به سمت سالار دی کویی پاسا salar de coipassa حرکت کنیم که کسی سر راهم قرار گرفت و مسیری دیگه ای رو معرفی کرد ،چون من همیشه حسم رو دنبال می کنم تصمیم گرفتم که از همون مسیر بریم ولی دچار چالشهایی شدیم ....

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“