خط سفید جاده podcast

قسمت 330 ادامه گزارش قبل...

0:00
25:19
15 Sekunden vorwärts
15 Sekunden vorwärts

چون اپیزود قبلی طولانی شده بود ،گزارش رو قطع کردم و در این اپیزود ادامه میدم . براتون از مسیری که در salar انتخاب و دنبال کردیم صحبت می کنم و گزارش بعدی هم در مورد چالش‌هایی هست که در این مسیر داشتیم ..‌..

Weitere Episoden von „خط سفید جاده“