Smart Invest podcast

SI3 วางแผนลงทุนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

2023-07-05
0:00
23:36
Spola tillbaka 15 sekunder
Spola framåt 15 sekunder

การเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป้าหมายจะเป็นเหมือนเข็มทิศที่ช่วยกำหนดเส้นทางไปสู่ความสำเร็จ การลงทุนก็เช่นเดียวกัน หากมีเป้าหมายแน่ชัดก็จะช่วยให้เราวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม

Smart Invest by ttb smart port ในเอพิโสดนี้จะมาคุยกันถึงความสำคัญของการกำหนดเป้าหมายบนเส้นทางการลงทุน รวมทั้งวิธีการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง ผ่านการพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ เฮียวิทย์-วิทย์ สิทธิเวคิน และ เฟิร์น-ศิรัถยา อิศรภักดี 


Fler avsnitt från "Smart Invest"