Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

Inkluderingspodden med Marie Fall

Marie Fall

Mekanismerna bakom inkluderande, jämlika, jämställda och balanserade organisationer utforskas av Marie Fall i samtal med modiga personer som gör skillnad på riktigt, mycket med fokus på det inkluderande ledarskapet. Olika aspekter av inkludering i arbetslivet diskuteras, såsom affärsmässiga, juridiska, filosofiska, psykologiska och humanistiska. Tanken är att du som lyssnar skall få med dig nya verktyg, insikter och inspiration efter varje avsnitt och att podden blir ett sätt för dig att hålla dig uppdaterad. Om DU vill kontakta mig så hör av dig på: marie@inkluderingspodden.se.

20 avsnitt

 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Trendspaning 2021 - begrepp, trender och utmaningar inom mångfald, inkludering och jämlikhet.

  17:03

  Marie spanar in och reflekterar kring de trender in om Diversity, Inclusion and Equity hon tror på 2021. Representation, Inkluderande språk, #BLM och att company rule over politics är några aspekter hon går in på.    ============================================== Boka ett no-pressure-consultancy call så kan vi se hur vi eventuellt kan samarbeta framöver här:  https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ www.mariefall.com https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ E-post till Marie:  mariefallconsulting@gmail.com  
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  AI - Demokratisering, etik och press på Techbolag med Evelina Anttila

  55:29

  Evelina Anttila, General Counsel och AI Ethics Officer på AI-bolaget Peltarion gästar, fokus är AI, etik, demokratisering, globalisering och juridik. Vi diskuterar hur man säkerställer att AI-system byggs etisk och korrekt och att inte oavsiktliga negativa konsekvenser byggs in. Begrepp som bias, fairness, diskriminering, rättvisa och transparens belyses och vikten av att den data används för att träna algoritmerna är representativ. Mycket ansvar finns på programmerare och beställare och den etiska press som åligger Techbolag diskuteras. Dessutom möjligheter, risker och ett antal kända case där ansiktsigenkänning använts.   Det blir också en global utblick och lagkrav i EU, USA och Kina jämförs. ============================================== Samarbeten eller konsultation? Hör gärna av dig och boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ www.mariefall.com https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ E-post till Marie:  mariefallconsulting@gmail.com Länkar från dialog i avsnittet: Kursen Elements of AI EU White paper mentioned: Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust Kontakta Evelina: https://www.linkedin.com/in/evelina-anttila-98846425/?originalSubdomain=se  
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Missa inte ett avsnitt av Inkluderingspodden med Marie Fall och prenumerera på det i GetPodcast-appen.

  iOS buttonAndroid button
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Lika väljer lika och risker med homosocial reproduktion med Nanna Gillberg. Del 2 av 2.

  50:03

  Nanna Gillberg, Phd och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet gästar podden i avsnitt 2 av 2.  Dialog, reflektion och praktiska råd kopplade till hur könsnormer påverkar oss och den starka tendens att lika väljer lika. Vi dyker in i begrepp som homosocial reproduktion, jämställdhetsintegrering, heterosociala beteenden och orsaken till att både kvinnor och män söker sig dit makt och resurser finns. Vi belyser vikten av att medvetenhet, att bekämpa härskartekniker och framförallt inte skuldbelägga sig själv. Dessutom intressanta inblickar i relevanta vetenskapliga studier inom genusforskning. ============================================== Nyfiken på att bolla idéer? Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call   Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ E-post till Marie:  mariefallconsulting@gmail.com Du når Nanna här:  http://nanna-gillberg.com Nannas bok vi utgår från: Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse.    Howard och Heidi: Experimentet där ekonomistudenter fick läsa en berättelse om en entreprenör som hette Howard respektive Heidi utfört av professorerna Frank Flynn och Cameron  Anderson, återges i Sandberg, S. (2013), Lean in: Women, work and the will to lead. London: W.h. Allen.    
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Om könsbundna förväntningar och huruvida "allt" kommer ordna sig om kvinnor bara lär sig att ta för sig med Nanna Gillberg. Del 1 av 2.

  58:53

  Nanna Gillberg, Phd och forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet gästar podden. Vi diskuterar maktstrukturer och hur alla i ett samhälle är delaktiga i att upprätthålla rådande maktbalanser, hur föreställningar om den könstillhörighet vi tillskriver oss påverkar hur vi bemöts. Vi pratar om vikten av medvetenhet och hur man inom en organisation stegvis kan uppgradera kompetens kopplat till genus och jämställdhet. Samt att det ofta finns en förväntan på glättiga och peppande budskap, men att reell kunskap och verktyg kanske är det som är peppande på riktigt.  ============================================== Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ Idéer, tankar, konsultation? mariefallconsulting@gmail.com Du når Nanna här:  http://nanna-gillberg.com Nannas b vi utgår från: Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse.    Howard och Heidi: Experimentet där ekonomistudenter fick läsa en berättelse om en entreprenör som hette Howard respektive Heidi utfört av professorerna Frank Flynn och Cameron  Anderson, återges i Sandberg, S. (2013), Lean in: Women, work and the will to lead. London: W.h. Allen.              
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Unconsious Bias - hur vårt undermedvetna påverkar våra val och hur vi kan lura våra hjärnor till att bli mer inkluderande.

  19:40

  Unconsious bias, attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser som påverkar hur vi bemöter och bedömer individer och grupper och som regelmässigt missgynnar vissa grupper, är i fokus i det här soloavsnittet. Vi går vi till grunden avseende ämnet, som är en fundamental grundsten i det strategiska mångfalds- och inkluderingsarbetet. Dessutom vanliga faktorer som aktiverar bias hos oss, om olika typer av bias, t ex.  cheerleedingeffekten och bandwagoneffekten. Dessutom såklart praktiska tips på hur vi kommer runt bias.  
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Vassa konsulter med knorr - om Aspergers som styrka, vikten av energihushållning, modiga ledare och workbuddies med Anders Barnå.

  48:27

  Anders Barnå, VD Unicus, ett konsultbolag där alla konsulter har Asperger gästar. Ofta högt motiverade personer som ofta tänker lite annorlunda och väljer andra vägar till målet vilket är en styrka inom t ex systemutveckling och IT-tester.  Vi pratar om utmaningarna med Aspergers, vikten att alla får möjlighet att bidra i samhället med sina förmågor och kompetenser, om modiga ledare och uppdragsgivare som vågar anställa och väljer att se potentialen i människan och om vikten av work buddies och energihushållning för att lyckas på sikt. Och såklart om glädjen när allt bara sitter.     ================================================ Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Varmt välkomen att bli medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ Följ podden på Instagram: https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ Idéer, tankar, konsultation? mariefallconsulting@gmail.com Kontakta Anders Barnå: anders@unicus.com  
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Att nudga beteenden, toxic masculinity och vikten av empati med Natalie Mellin

  48:33

  Natalie Mellin gästar podden och vi diskuterar grundläggande verktyg, begrepp och processer för att gå från mångfald till inkludering. Nudging av beteenden, vikten av att träna på sin empatiska förmåga, toxic masculinity och normers inverkan på organisationskulturer diskuteras. Dessutom faran med "glass cliff" och risken av att drabbas av utmattning för alla oss som lägger våra hjärtan i vårt arbete.  ================================================ Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Varmt välkomen att medlem i Inkluderingspoddens grupp på LinkedIN, ”Strategic Diversity & inclusion Network Sweden”: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ Följ podden på Instagram: https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ Idéer, tankar, samarbeten? Mejla på: mariefallconsulting@gmail.com Kontakta Natalie Mellin: https://www.nataliemellin.com      
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Allyship och "privilege check" - verktyg som omsätter strategi till actions.

  25:13

  I det här avsnittet reflekterar Marie kring begreppet allyship och dess viktig koppling till inkludering generellt men också som en följd av BLM.  Allyship som fenomen definieras och du får exempel på vad du som individ samt vad en organisation kan göra som vill integrera allyship i sin vardag alternativt i sin mångfaldsstrategi. Även vikten av att vara varse sina privilegier och s.k. privilege check diskuteras.   ================================================ Boka ett kostnadsfritt konsultationssamtal: https://calendly.com/mariefallconsulting/consultancy-call Bli medlem i vår grupp på LinkedIN, Strategic Diversity & inclusion Network Sweden: https://www.linkedin.com/groups/13835512/ Följ podden på Instagram: https://www.instagram.com/inkluderingspodden/ Mejla Marie: mariefallconsulting@gmail.com      
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  BLM

  27:22

  I kölvattnet av mordet på George Floyd har den strukturella  rasism, exkludering och marginalisering som finns i våra samhällen äntligen lyfts fram. I det här avsnittet reflekterar jag kring det. Allyship lyfts fram och hands-on tips på vad just du kan göra om du vill vara en Ally. Men mest av allt vördar vi minnet av alla de som fallit offer för våld på grund av sin hudfärg. Utifrån #podcastersforjustice initiativet  dedikar jag veckans avsnitt helt åt den här saken. Feedback? Kontakta mig på marie@inkluderingspodden.se Du bokar ett förutsättningslöst samtal med mig om du är intresserad av föreläsning, konsultation eller samarbete: https://calendly.com/inkluderingspodden/kostnadsfritt-konsultationssamtal    
 • Inkluderingspodden med Marie Fall podcast

  Social distansering, kristhantering, gruppnormer och vikten av att sitta på sin egen stress med Helena Orte Mörtsell, leg. psykolog.

  43:55

  I dagens avsnitt fokuserar vi på viktiga aspekter av organisation, ledarskap och medarbetarskap under kris när framtiden är oviss  och många upplever oro. Helena Orte Mörtsell, erfaren legitimerad psykolog och organisationskonsult gästar. Vi diskuterar social distansering, sociala tabun, gruppnormer, informellt ledarskap och viktiga ledaregenskaper under kris. Hur hantera sin egen och andras oro och när är det dags att söka professionellt stöd?  Dessutom fokus på viktiga aspekter av ledarskap under kris och vikten av att uppmuntra och stödja kolleger, familj och vänner.  Psykologiska verktyg, insikter och vikten av medmänsklighet är något av det du får med dig med det här avsnittet där Helenas erfarenhet, kompetens och råd verkligen rekommenderas att ta till sig.       Idéer och feedback? Kontakta Marie: marie@inkluderingspodden.se Nyfiken på att boka en föreläsning eller ett förutsättningslöst konsultationssamtal:https://calendly.com/inkluderingspodden/kostnadsfritt-konsultationssamtal VÄLKOMMEN ATT GÅ MED I COMMUNITY  STRATEGIC DIVERSITY & INCLUSION NETWORK SWEDEN INSTAGRAMwww.instagram.com/inkluderingspodden   Gästinformation: Kontakta Helena Orte Mörtsell: helena.orte@gmail.com

Kom åt alla poddsändningar i gratisappen GetPodcast.

Prenumerera på dina favoritpoddar, lyssna på avsnitt offline och få spännande rekommendationer.

iOS buttonAndroid button