The Sports Coaching Hub Podcast podcast

WRU Women in High Performance Programme with Dr. Sofia Santos and Catrina Nicholas-McLaughlin

0:00
1:11:26
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

Mike Castle interviewed Dr Sofia Santos (Senior Lecturer in Sport Coaching) and Catrina Nicholas-McLaughlin (WRU) about the Women in High Performance Coaching Programme (WHPCP). Sofia and Catrina shared their journeys into coaching and discussed the gendered issues present in the coaching realm. These served as the basis for the creation of the WHPCP, where Sofia shared her experience leading the programme, and Catrina provided her insight as a participant. 

Bu Mike Castle yn cyfweld â Dr Sofia Santos (Uwch Ddarlithydd mewn Hyfforddi Chwaraeon) a Catrina Nicholas-McLaughlin (URC) am y Rhaglen Hyfforddi Merched Perfformiad Uwch (WHPCP). Rhannodd Sofia a Catrina eu teithiau i hyfforddi a thrafod y materion rhywedd sy'n bresennol ym myd hyfforddi. Roedd y rhain yn sail i greu’r WHPCP, lle rhannodd Sofia ei phrofiad yn arwain y rhaglen, a darparodd Catrina ei mewnwelediad fel cyfranogwr. 

Follow us on Twitter: @thecoachinghub

Follow us on Instagram: @thecoachinghubpod

Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/research/Pages/Sports-Coaching-and-Pedagogy.aspx 

More episodes from "The Sports Coaching Hub Podcast"