The Sports Coaching Hub Podcast podcast

The Narratives of Female Tennis Coaches with Ellen Jones and Ellie Lewis

0:00
45:09
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

Mike Castle hosted Ellen Jones (Senior Lecturer in Performance Sport, Programme Director of Sport Physical Education and Health) and Ellie Lewis (Director and Head Coach of Tennis Squad). Ellen’s recent article on the narratives of women tennis coaches' careers informed this conversation, where our guests' personal journeys illustrated some of the structural issues discussed in thee paper. 

Croesawodd Mike Castle Ellen Jones (‪Uwch Ddarlithydd mewn Perfformiad Chwaraeon, Cyfarwyddwr Rhaglen Chwaraeon, Addysg Gorfforol ac Iechyd) ac Ellie Lewis (Cyfarwyddwr a Phrif Hyfforddwr y Sgwad Tenis). Roedd erthygl ddiweddar Ellen ar yrfa hyfforddwyr Tennis Merched yn sail i’r sgwrs hon, lle’r oedd teithiau personol ein gwestai yn darlunio rhai o’r materion strwythurol a drafodwyd yn y papur. 

Follow us on Twitter: @thecoachinghub

Follow us on Instagram: @thecoachinghubpod

Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/research/Pages/Sports-Coaching-and-Pedagogy.aspx 

More episodes from "The Sports Coaching Hub Podcast"