The Sports Coaching Hub Podcast podcast

Lev Vygostky with Dr Gethin Thomas

0:00
1:37:51
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

In this episode, both of our hosts sat with Dr. Gethin Thomas for a conversation about the work of Lev Vygsotky applied to Sports Coaching. With a shared interest in the work of Vygostky, they discussed some of the most relevant concepts of his work and implications for coaches, including: mediation, tools, language, ZPD, the more knowledgeable other and perishivani.

Yn y bennod hon, eisteddodd y ddau o'n gwesteiwr gyda Dr. Gethin Thomas am sgwrs am waith Lev Vygsotky ar Hyfforddi Chwaraeon. Gyda diddordeb a rennir yng ngwaith Vygostky, buont yn trafod rhai o gysyniadau mwyaf perthnasol ei waith a goblygiadau ar gyfer hyfforddwyr, gan gynnwys: cyfryngu, offer, iaith, ZPD, yr arall mwy gwybodus a perishivani.

Link to article: https://www.scielo.br/j/motriz/a/BXKcbtcHKFnjmnb5YVLT5MC/?lang=en

Follow us on Twitter: @thecoachinghub

Follow us on Instagram: @thecoachinghubpod

Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/research/Pages/Sports-Coaching-and-Pedagogy.aspx 

More episodes from "The Sports Coaching Hub Podcast"