The Sports Coaching Hub Podcast podcast

Humor in Sports Coaching with Dr. Christian Edwards and Emlyn Lewis

0:00
54:03
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

Oli Lum sat down with Christian Edwards and Emlyn Lewis. Christian is the director of the SC Hub at Cardiff Met and the director of Football and Emlyn is a Lecturer in Sport Coaching at Cardiff Met. The interview revolved around Christian’s 2018 article, focused the use of humor in SC. During the episode, Christian explained how he sees humor as a sociological tool, and broke down the concept of ‘inclusionary putdowns’ while sharing some fun stories. 

Eisteddodd Oil Lum i lawr gyda Christian Edwards ac Emlyn Jones. Christian yw cyfarwyddwr yr Hyb Hyfforddi Chwaraeon ym Met Caerdydd a chyfarwyddwr Pêl-droed ac mae Emlyn yn Ddarlithydd mewn Hyfforddi Chwaraeon ym Met Caerdydd. Roedd y cyfweliad yn ymwneud ag erthygl Christian 2018, gan ganolbwyntio ar y defnydd o hiwmor yn Hyfforddi Chwaraeon. Yn ystod y bennod, esboniodd Christian sut y mae'n gweld hiwmor fel arf cymdeithasegol, a chwalodd y cysyniad o 'ymyriadau cynhwysol' wrth rannu rhai straeon hwyliog.

Follow us on Twitter: @thecoachinghub

Follow us on Instagram: @thecoachinghubpod

Website: https://www.cardiffmet.ac.uk/schoolofsport/research/Pages/Sports-Coaching-and-Pedagogy.aspx 

More episodes from "The Sports Coaching Hub Podcast"