Justbangtanvn Podcast podcast

[ARTICILE] VỀ ÁP LỰC, THỜI GIAN VÀ BTS: CÂU CHUYỆN HÀNH TRÌNH (CONTEST FINALIST).

0:00
20:07
Rewind 15 seconds
Fast Forward 15 seconds

Còn bạn thì sao? Câu chuyện hành trình của bạn khi có BTS cùng đồng hành như thế nào? Chúng mình mong rằng, bạn cũng đã có một câu chuyện thời gian của riêng mình. Dù bạn chưa biết con đường này dẫn đến đâu, hay nơi đó có dành cho bạn hay không thì hy vọng rằng, trên con đường này, bạn sẽ luôn được tận hưởng những điều nhỏ bé xinh đẹp nhất.

More episodes from "Justbangtanvn Podcast"