شطرنج - صدای آمریکا podkast

شطرنج - صدای آمریکا

صدای آمریکا

صدای آمریکا یک سازمان خبری بین المللی است که برای کشورهای اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آفریقا، آمریکای جنوبی، بالکان، خاورمیانه، روسیه برنامه پخش می کند

{number} odcinki(-ów)