Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie podkast

Pierwszy Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie

Kazania wygłoszone w Pierwszym Zborze Kościoła Baptystów w Warszawie.

Kazania wygłoszone w Pierwszym Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Jesteśmy wielopokoleniową wspólnotą, dla której Chrystus, Jego Słowo i Ewangelia są codziennym priorytetem, który zmienia nas i to co dookoła nas.