Klientocentryczni Podcast podkast

Klientocentryczni Podcast

Klientocentryczni Podcast

Nazywamy się Klientocentryczni. Usprawniamy procesy biznesowe dając szeroki zakres strategicznych narzędzi i metod, które wspierają wewnętrzną transformację firm, nabywanie i wzmacnianie nowych kompetencji oraz wykorzystanie szans rynkowych. Łączymy techniki kreatywne, ko-kreację oraz bogate doświadczenie w ustrukturyzowany proces projektowy, który w dobie digitalizacji wspiera powstawanie nowych marek, tworzenie produktów i usług oraz budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Z naszym motto ”liczą się ludzie” zmieniamy rzeczywistość wielu firm budując nową wartość.

5 odcinki(-ów)