Naat Geceleri podcast

Sen Mevlayı Sevende / 2012

0:00
2:27
Manda indietro di 15 secondi
Manda avanti di 15 secondi
Sen Mevlayı sevende Mevla seni sevmez mi?
Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi
Rızasına ivende rızasını vermez mi
Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen
Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi

Şer'-i Şerif yolunda havf-i Huda diline
Ehl-Ullah'ın halinde Allah halin sormaz mı
Variyyetin mahv edüp Kur'an yolunda gidüp
Yar ile yaran olsan yarin yaver olmaz mı

Derd ile cangahinda ateş yansa ahında
Ah u feryadlar etsen derden derman vermez mi
Canın canan elinde canan canın dilende
Yarelensen yolunda yaran merhem urmaz mı

LUTFİ’ye lutf-i Mevla rahm eyleye Te'ala
Allah deyu çağırsan Kerîm kerem kılmaz mı
Sen Mevla'yı sevende Mevla seni sevmez mi
Rızasına ivende rızasını vermez mi

Sen Hakk'ın kapusunda canlar feda eylesen
Emrince hizmet kılsan Allah ecrin vermez mi
Varlığın mahveylesen terk-i vücud eylesen
Bu sahra-ı ademde yar yanma varmaz mı

Şer-i Şerif yolunda Peygamberin halinde
Allah desen dilende bin kez halin sormaz mı
Derd ile can-gahından canan diye çağırsan
Derdin derman ederler yaran merhem urmaz mı

Sular gibi çağlasan Eyyüb gibi ağlasan
Ciğer-gahın dağlasan ahvalini sormaz mı ;
LUTFÎYA yari gözle can u gönülden sızla
Dergaha dönder yüzün duan kabul olmaz mı

Altri episodi di "Naat Geceleri"