صدای نواندیشی دینی podcast

صدای نواندیشی دینی

سهیل ایزدی

این پادکست مجموعه ای از سخنرانی های مهم و اثرگذار نواندیشان دینی است که سعی شده به صورتی ارائه شود که افرادی تازه آشنا شده با این حوزه بتوانند با افکار هر یک از اندیشمندان به صورت کلی آشنا شوند.

82 épisodes