Manduulero podcast

Manduulero

MANDUULERO

Хотжилтоос үүлдэлтэй эрүүл мэндийн асуудлуудад гаргалгаа хайж энэхүү контентыг бид бэлтгэж байна. Амьдралын зөв хэв маяг гэх тодорхойлолт заавал багтах үйлдлүүдийг бид танд санал болгохын тулд эрдэм шинжилгээний судалгаа хийсэн тухайн салбартаа ажиллаж мэргэшисэн хүмүүстэй яарилцах болно. Бас алдсан оносон амьдралын туулсан туршлагатай энгийн иргэдийн ярилцлагыг хүргэж байна. Холбогдох хаягууд: https://www.instagram.com/manduulero https://www.facebook.com/manduulero https://www.youtube.com/user/manduulero

69 épisodes