Chooty Malli Podi Malli - OntheGo podcast

Akurata Weda ( අකුරට වැඩ ) | Chooty Malli Podi Malli

0:00
14:36
Reculer de 15 secondes
Avancer de 15 secondes

Chooty Malli Podi Malli is a Sri Lankan comedy sketch radio show that started by Gaminda Priyaviraj and Suneth Chithrananda as Podi Malli & Chooti Malli.

D'autres épisodes de "Chooty Malli Podi Malli - OntheGo"