Evita na Exprese podcast

„Matky nechcene ubližujú dcéram tým, že sa viac odovzdávajú okoliu, ako sebe,“ hovorí Lenka Lutonská

0:00
32:24
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos
Je to ako v lietadle. Vždy najprv nasaďte masku sebe, až potom dieťaťu. Lenka Lutonská je medzinárodná koučka, odborníčka na neurolingvistické programovanie a autorka knihy Energetic Marketing v angličtine a už aj v slovenčine. Lenka je Slovenka, žijúca už takmer 20 rokov vo Veľkej Británii, venuje sa obchodným stratégiám a komunikačným technikám.

Otros episodios de "Evita na Exprese"