Carta Blanca podcast

Un tast de Menorca amb Llorenç Allès - Capitol 2

23/5/2021
0:00
51:34
Retroceder 15 segundos
Avanzar 15 segundos


Llorenç Allès ens acosta a la gastronomia pròpia a través de diferents recorreguts sonors.

Otros episodios de "Carta Blanca"