TANINE TARIKH- طنین تاریخ podcast

TANINE TARIKH- طنین تاریخ

ایران اینترنشنال

«طنین تاریخ»
بی واسطه از قلب تاریخ، همراه با صداهایی که برای نخستین بار خواهید شنید و شگفت‌زده خواهید شد
تهیه کننده و مجری: عبداله عبدی
هر چهارشنبه ساعت ۲۰:۴۵ و ۲۲:۴۵ به وقت تهران از رادیو ایران اینترنشنال

23 Episoden