مجيد شجاعي podcast

مجيد شجاعي

مجيد شجاعي

سبحان الله نوشتن دلنوشته هاي خودم با صدا دكلمه وار خودم و دكلمه كردن اشعار زيبا كه به دلم ميشينه خواستم شما عزيزان همراه خود كنم ممنون و سپاس 💙