Better Version podcast

Better Version

Better Version

Kênh Podcast chính thức của 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 - chia sẻ kiến thức, kỹ năng cuộc sống, phát triển bản thân, cùng bạn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày ------------------ ‣ Youtube: https://www.youtube.com/c/BetterVersionVN ‣ Fanpape: https://www.facebook.com/betterversion.vn ‣ Instagram: https://www.instagram.com/better.version__/ ‣ Email: [email protected]

101 Episoden